29 Ekim 2007 Pazartesi

İng. Öğr. 2. Sınıfların Dikkatine! (2. Vize&Final için)


Sevgili Arkadaşlar,

Bildiğiniz üzere 2. vizeniz sınıf içi yapacağınız sunumlardan, finaliniz ise ofisimde yüz yüze yapacağımız mülakatlardan oluşacaktır.

Vize konuları için ilk konuştuğumuzda istediğiniz konuda yapabileceğinizi söylemiştim (bunu geçen yıl yapmışsınız) ama geçen Perşembe günkü dersimizde gerçekten çok üzüldüğüm bir tabloyla karşı karşıya kaldım. AEGEE, IAESTE, vs dediğimde sadece bir arkadaşınızdan ses çıktı :(
Özgeçmiş konusundan bahsederken de sosyal aktiviteler kısmı için yazacak çalışmalar yapmamanız içimi çizdi...

Canım Öğrencilerim,

Dersteki amacım sadece sizin anlatım yeteneklerinizi geliştirmek ve akademik bilgi birikiminizi artırmak değil, aynı zamanda genel kültürünüzü, kelime hazinenizi ve dünya vizyonunuzu geliştirmektir. Derslerimiz hayatımızın önemli bir parçasıdır elbette ki... Diğer yandan, sosyal çalışmalara da ağırlık verip, dünyada olup bitenlerle ilgilenmemiz lazım.

Sonuç olarak, sunum yapacağınız konular olarak uluslararası kuruluşları* seçtim. Listeyi Wikipedia'dan aldım.

Süreç şu şekilde işleyecek:

1 Kasım Perşembe gününe kadar, aşağıdaki listeyi tarayınız ve sunum yapmak istediğiniz birkaç tane kurum belirleyiniz (Sadece bir tanesi üzerinde sunum yapacaksınız ama bir kurumu bir kişi anlatacak).

Perşembe günü sunum listesini oluşturacağız (dersten sonra:) ve hazırlanmaya başlayacaksınız.

Sunum tarihlerinden bir hafta önce konuşma metinlerinizi hem e-gruba atarak arkadaşlarınıza yollayacaksınız hem de bana bir çıktı teslim edeceksiniz. Bilgisayarlarınızda bir klasör açıp, lütfen bunları biriktiriniz :)

Konuşmacılar sunumlarına hazırlıklı olarak gelirlerken, diğer sınıf arkadaşları da konu hakkında tarama yapacaklar ki sunum sonrası münazaralarda aktif katılımda bulunsunlar.

Final için ise 41 kişinin 41 konusunu almayız :) merak etmeyin. Mülakatta karşınıza çıkacak kurum sayısını süreçteki durumunuza göre belirleriz :) :)

Son olarak, Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun! Atatürk'ün bizlere emanet ettiği ülkemiz için daha çok çalışmak, daha az uyumak üzere!

Sevgilerimle,

Ay-lin:), 23:59

*Uluslararası Kuruluşlar

A

Avrupa Birliği (European Union, EU)
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union Européenne de Football Association, UEFA)
Avrupa Konseyi - Tüm Avrupa Ülkelerinin (46 ülke) ve kıta dışından gözlemcilerin olduğu konsey (AB değil)
Avrupa Konseyi Genel Kongresi - CLRAE
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi - AİHM - 46 Avrupa ülkesi
Avrupa Birliği Belediyeler Konseyi - CEMR
Avrupa Coğrafya Kurumu - EGEA - network ile ilgili özel kuruluş.
Avrupa Yayın Birliği - EBU - Avrupa Kamu Kanalları arasında kurulmuş bir kuruluş.
Avrupa Kanser Tedavisi ve Araştırmaları Örgütü - Avrupalı ilaç firmaları arasında özel.
Avrupa Posta ve Telekom İdareleri Konferansı - CEPT -ETSI oldu.
Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü - ETSI
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) - Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği
Afrika Birliği
Arap Birliği
Agadir- Kuzey Afrika Ülkeleri Ekonomik İşbirliği
Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği - APEC
Amerika Devletleri Birliği - OAS
Amerika Kıtası Hava Kuvvetleri Sahası Kooperatifi - SICOFAA
Amerika Devletleri Konseyi
Asya Kalkınma Bankası -
Asya İnsan Hakları Merkezi - Hindistan ve çevresindeki bazı ülkeler
Asya Karşılıklı Tedbir ve Güvenlik Önlemleri Konferansı - CICA
Avrasya Ekonomi Topluluğu (Eurasian Economic Community, EURASEC, EAEC)
Arktic Konseyi - Kuzey Kutbu ülkeleri
Asya Kıtası İşbirliği Diyaloğu
And Ülkeleri Grubu
And Ülkeleri Ekonomik Topluluğu - Bolivya-Peru-Ekvador-Kolombiya
Avustralya Grubu - OECD ülkelerinin askeri işbirliği oluşumu
ASEM - Asya&Avrupa Kıtası Buluşmaları.
ASEF - Asya&Avrupa Kıtası Kuruluşu.
Avrupalı Az Konuşulan Diller Bürosu - EBLUL Avrupa Konseyi'nin desteklediği özel kuruluş.
Avrupa Azınlık Sorunları Merkezi - ECMI Avrupa Birliği'nin desteklediği özel kuruluş.
Avrupa Sivil Havacılık Konferansı - ECAC
Avrupa Üniversite Enstitüsü
[[Avrupa Yeni Demokrasiler Gençlik Forumu
Avrupa-Avustralya Bilim ve Teknoloji İşbirliği Forumu
Avrupa Patent Ofisi - EPO
Avrupa Patent Enstitüsü - EPI
Avrasya Patent Teşkilatı - EAPO
Alman İşadamları Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi - NMI

B

Bağımsız Devletler Topluluğu (Commonwealth of Independent States, CIS)
Bağlantısız Ülkeler Hareketi (Non-Aligned Movement, NAM)
Baltık Denizi Devletleri Konseyi (Council of the Baltic Sea States, CBSS)
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (Economic Community of West African States, ECOWAS)
Batı Avrupa Birliği (Western European Union, WEU)
Batı Nordic Konseyi (West Nordic Council)
Benelux
Bengal Körfezi Ülkeleri Multi Sektörel Girişim Teknik ve Ekonomik Topluluğu (Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC)
Birleşmiş Milletler (United Nations, UN)
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations Children’s Fund, UNICEF)
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)
Birleşmiş Milletler Tazminat Komisyonu (United Nations Compensation Commission, UNCC)

C

Commenwealth Realm - İngiliz Kraliyetine bağlı ülkeler
Commonwealth Savaş Toplu Mezarları Komisyonu- Uluslar topluluğu üyeleri arasında.
CERN- Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı
Camphill Hareketi - İşçi ve köylü hakları ile ilgili 22 ülkede faaliyet gösteren özel örgüt.
CROWCASS - Birleşmiş Milletler nezdinde Savaş Suçluları Birimi
CERLALC - Latin Amerika Ekonomik Teşkilatı
CAFTA
CIPEC - Bakır ihracatçısı ülkeler arasında.

Ç

Çok Yönlü Nükleer Denemeleri Yasakları Antlaşması - CTBT
Çek Cumhuriyeti Uluslararası Buluşmalar Enstitüsü - özel girişim.

D

D-8 (Developing 8)
Doğu Afrika Ülkeleri Topluluğu (East African Community, EAC)
Doğu ve Orta Afrika Ortak Pazarı (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA)
Dünya Bankası (World Bank)
Dünya Korunma Birliği (World Conservation Union, IUCN)
Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union, UPU)
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO)
Dünya Sağlık Örgütü Su Kaynaklarını Koruma Konseyi (Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC)
Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization, WTO)

E

Ekonomik İşbirliği Örgütü (Economic Cooperation Organization, ECO)
Envision EMI, LLC
ETC Grubu (ETC Group, Action Group on Erosion, Technology and Concentration)
EURODOC (European Council for Doctoral Candidates and Junior Researchers)
Europa Nostra

F

Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu (Francophone)

G

Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization, FAO)
Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnsiyatifi - [Balkanlar] - resmi girişim.
Güney Afrika Kalkınma Teşkilatı
Güney Afrika Gümrük Birliği - SACC -
Güney Amerika Milletleri Topluluğu - CSN
G8 - Gelişmiş Sekizler
G20 - Dünyanın en büyük 20 ekonomisi
G20 developing nations - Gelişen 20 ülke ekonomisi
Grup 15'ler - Asya, Güney Amerika ve Afrika'nın gelişen 15 ülkesi
G77 - Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya dışındaki ülkeler
Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı - SAARC - Hindistan Ana Kıtası Ülkeleri
Genç Liderlik Kongresi - CYLC - Özel girişim.
G-3 - Meksika-Kolombiya-Venezuella Serbest Dolaşım Antlaşması.
G4 bloc - Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Afrika arasında ticari amaçlı birlik.
G4 nations - Brezilya,Almanya,Japonya ve Hindistan arasında siyasi birliktelik.
Güney Pasifik Forumu - PARTA oldu.
Güney Pasifik Ekonomik İşbirliği Bürosu - PARTA oldu.
Güney Pasifik Bölgesel Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması - PARTA oldu.
Güney Pasifik Yerbilimi Komisyonu - SOPAC - deprem, tsunami ile ilgili devletler arası.
GPPP- Global Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları - yeni dünya sağlık oluşumu
GUAM -Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Moldova siyasi birliktelik.
Güney Asya Ortak Çevre Programı - SACEP - Hint kıtası ülkeleri arasında.
GBIF - Global Biyolojik Farklılık Bilgi Yardımı - özel kuruluş.
GCDT - Global Ürün Farklılığı Misyonu - özel kuruluş.
Global Land Coalition- Global Toprak Koalisyonu - özel kuruluş.

H

Hint Okyanusu Komisyonu - Hint Okyanusundaki ada ülkeleri arasında siyasi birlik.
Hint Okyanusuna Kıyısı Olan Ülkeler Bölgesel İşbirliği Örgütü - IOR-ARC
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi - Kuzeydoğu Afrika ülkeleri arasında.

I

Interpol
ICBS- Uluslararası Mavi Kalkan Örgütü -kültürlerle ilgili özel örgüt-
IACERHRG - Uluslararası Kafkasya Etnik İlişkiler, İnsan Hakları ve Jeopolitiği Kurumu
IGAD - Hükümetlerüstü Somali Barış Destek Misyonu

İ

İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth of Nations)
İslam Konferansı Örgütü (Organization of the Islamic Conference, OIC)

K

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (Organization of the Black Sea Economic Cooperation, BSEC)
Karayip Ortak Pazarı (Caribbean Community, CARICOM)
Karayip Ülkeleri Topluluğu (Association of Caribbean States, ACS)
Kalkınma Yardımları Komitesi (Development Assistance Committee, DAC)
Kızılay (Red Crescent)
Kızılhaç (Red Cross)
Körfez Arap Ülkelerinin İşbirliği Konseyi (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, CCASG, Persian Gulf Cooperation Council, GCC)
Kuzey Amerika Bağımsız Ortak Kuvvetleri (Independent Task Force on North America)
Kuzey Amerika Güvenlik ve Refah Ortaklığı (Security and Prosperity Partnership of North America, SPP)
Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması (North American Free Trade Agreement, NAFTA)
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization, NATO)

L

Latin Birliği (Latin Union)


M

MERCOSUR Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı
Melanezya Öncü Grubu - Pasifik ülkeleri arasında
Millenium Challenge Corporation - toprak ile ilgili uluslararası dernek.

N

Nordic Konseyi (Nordic Council)

O

Orta Asya İşbirliği Teşkilatı - CACO - ECO oldu.
OECD
OPEC
Orta Amerika Ülkeleri Ekonomik Entegrasyonu - CABEI
Orta Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı - CACM
Orta Avrupa Ülkeleri İnsiyatifi - CEI
Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Topluluğu - CEMAC

P

Portekiz Dili Konuşan Ülkeler Topluluğu - CPLP
Pasifik Adaları Bölgesel Organizasyonlar Konseyi - CROP - Pasifik ülkeleri arasında
Pasifik Adaları Forumu
Pasifik Bölgesi Serbest Ticaret Antlaşması- PARTA
Pasifik Ada Ülkeleri Ticaret Antlaşması- PICTA
Pasifik Ada Ülkeleri Yakın Ekonomik İlişkiler Antlaşması - PACER
Pasifik Topluluğu Sekretaryası - SPC

R

Rhine Denizcilik Merkezi Komisyonu - CCNR - Rhine bölgesindeki Avrupa ülkeleri
Rio Grubu-Latin Amerika Ülkeleri arasında siyasi birlik.
Rus-Belarus Birliği - Rusya ile Belarus arasında sonsuz siyasi, ekonomik işbirliği.

S

Sadabat Paktı- Atatürk dönemi doğu komşular ile siyasi birliktelik. Bugün; ECO
Sırbistan-Malta Dostluk Antlaşması

Ş

Şanghay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organisation, SCO)

T

Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi
Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı

U

Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice, ICJ)
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International, AI)
Uluslararası Bitki Genetiği Araştırma Enstitüsü (International Plant Genetic Resources Institute, IPGRI)
Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation, ILO)
Uluslararası Doğal Felaketleri Azaltma Kurumu - (International Strategy for Disaster Reduction, ISDR)
Uluslararası Festival Organizasyonları Federasyonu (Federation Internationale des Organisations de Festivals, FIDOF)
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (Fédération Internationale de Football Association, FIFA)
Uluslararası Orman Araştırma Birliği Organizasyonu (International Union of Forest Research Organizations, IUFRO)
Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, IMF)
Uluslararası Tarım Araştırmaları Danışma Merkezi (Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR)
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union, ITU)

V

Visegrád Grubu - Polonya-Çek Cumhuriyet-Slovakya-Macarsitan arasında sonsuz işbirlik.
WEF - Dünya Ekonomik Forumu - işadamları ve siyasiler arasında özel teşebbüs.
WHO - Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü
WFUNA - The World Federation of United Nations Associations
WIPO - Dünya Entelektüel Marka Organizasyonu - özel kuruluş.
WWF Dünya Doğayı Koruma Vakfı
World Federation of Right to Die Societies - özel kuruluş.
World Camp - Üniversiteler arasında.
Wassenaar Anlaşması - Avrupa ve Amerika ülkeleri arasında dış ticaret ilişkilerinde uygulanan kodlar

Y

Yeni Güvenli Çevrede Kıtasal Başarı Oluşumu - Kuzey Amerika ülkeleri arasında.

ARÇ: Afette Rehber Çevirmenlik


Afetsiz günler dileğiyle!

Devam edecek, Ay-lin:)

Elveda YTÜ ve İstanbul, merhaba BANÜ ve Bandırma!

                                                   Yaklaşık 15 yıl  #ARGEdeLiderYTÜ ’de (ve bir yıl dünyanın en saygın üniversitelerinden Co...