29 Ekim 2007 Pazartesi

İng. Öğr. 2. Sınıfların Dikkatine! (2. Vize&Final için)


Sevgili Arkadaşlar,

Bildiğiniz üzere 2. vizeniz sınıf içi yapacağınız sunumlardan, finaliniz ise ofisimde yüz yüze yapacağımız mülakatlardan oluşacaktır.

Vize konuları için ilk konuştuğumuzda istediğiniz konuda yapabileceğinizi söylemiştim (bunu geçen yıl yapmışsınız) ama geçen Perşembe günkü dersimizde gerçekten çok üzüldüğüm bir tabloyla karşı karşıya kaldım. AEGEE, IAESTE, vs dediğimde sadece bir arkadaşınızdan ses çıktı :(
Özgeçmiş konusundan bahsederken de sosyal aktiviteler kısmı için yazacak çalışmalar yapmamanız içimi çizdi...

Canım Öğrencilerim,

Dersteki amacım sadece sizin anlatım yeteneklerinizi geliştirmek ve akademik bilgi birikiminizi artırmak değil, aynı zamanda genel kültürünüzü, kelime hazinenizi ve dünya vizyonunuzu geliştirmektir. Derslerimiz hayatımızın önemli bir parçasıdır elbette ki... Diğer yandan, sosyal çalışmalara da ağırlık verip, dünyada olup bitenlerle ilgilenmemiz lazım.

Sonuç olarak, sunum yapacağınız konular olarak uluslararası kuruluşları* seçtim. Listeyi Wikipedia'dan aldım.

Süreç şu şekilde işleyecek:

1 Kasım Perşembe gününe kadar, aşağıdaki listeyi tarayınız ve sunum yapmak istediğiniz birkaç tane kurum belirleyiniz (Sadece bir tanesi üzerinde sunum yapacaksınız ama bir kurumu bir kişi anlatacak).

Perşembe günü sunum listesini oluşturacağız (dersten sonra:) ve hazırlanmaya başlayacaksınız.

Sunum tarihlerinden bir hafta önce konuşma metinlerinizi hem e-gruba atarak arkadaşlarınıza yollayacaksınız hem de bana bir çıktı teslim edeceksiniz. Bilgisayarlarınızda bir klasör açıp, lütfen bunları biriktiriniz :)

Konuşmacılar sunumlarına hazırlıklı olarak gelirlerken, diğer sınıf arkadaşları da konu hakkında tarama yapacaklar ki sunum sonrası münazaralarda aktif katılımda bulunsunlar.

Final için ise 41 kişinin 41 konusunu almayız :) merak etmeyin. Mülakatta karşınıza çıkacak kurum sayısını süreçteki durumunuza göre belirleriz :) :)

Son olarak, Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun! Atatürk'ün bizlere emanet ettiği ülkemiz için daha çok çalışmak, daha az uyumak üzere!

Sevgilerimle,

Ay-lin:), 23:59

*Uluslararası Kuruluşlar

A

Avrupa Birliği (European Union, EU)
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union Européenne de Football Association, UEFA)
Avrupa Konseyi - Tüm Avrupa Ülkelerinin (46 ülke) ve kıta dışından gözlemcilerin olduğu konsey (AB değil)
Avrupa Konseyi Genel Kongresi - CLRAE
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi - AİHM - 46 Avrupa ülkesi
Avrupa Birliği Belediyeler Konseyi - CEMR
Avrupa Coğrafya Kurumu - EGEA - network ile ilgili özel kuruluş.
Avrupa Yayın Birliği - EBU - Avrupa Kamu Kanalları arasında kurulmuş bir kuruluş.
Avrupa Kanser Tedavisi ve Araştırmaları Örgütü - Avrupalı ilaç firmaları arasında özel.
Avrupa Posta ve Telekom İdareleri Konferansı - CEPT -ETSI oldu.
Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü - ETSI
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) - Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği
Afrika Birliği
Arap Birliği
Agadir- Kuzey Afrika Ülkeleri Ekonomik İşbirliği
Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği - APEC
Amerika Devletleri Birliği - OAS
Amerika Kıtası Hava Kuvvetleri Sahası Kooperatifi - SICOFAA
Amerika Devletleri Konseyi
Asya Kalkınma Bankası -
Asya İnsan Hakları Merkezi - Hindistan ve çevresindeki bazı ülkeler
Asya Karşılıklı Tedbir ve Güvenlik Önlemleri Konferansı - CICA
Avrasya Ekonomi Topluluğu (Eurasian Economic Community, EURASEC, EAEC)
Arktic Konseyi - Kuzey Kutbu ülkeleri
Asya Kıtası İşbirliği Diyaloğu
And Ülkeleri Grubu
And Ülkeleri Ekonomik Topluluğu - Bolivya-Peru-Ekvador-Kolombiya
Avustralya Grubu - OECD ülkelerinin askeri işbirliği oluşumu
ASEM - Asya&Avrupa Kıtası Buluşmaları.
ASEF - Asya&Avrupa Kıtası Kuruluşu.
Avrupalı Az Konuşulan Diller Bürosu - EBLUL Avrupa Konseyi'nin desteklediği özel kuruluş.
Avrupa Azınlık Sorunları Merkezi - ECMI Avrupa Birliği'nin desteklediği özel kuruluş.
Avrupa Sivil Havacılık Konferansı - ECAC
Avrupa Üniversite Enstitüsü
[[Avrupa Yeni Demokrasiler Gençlik Forumu
Avrupa-Avustralya Bilim ve Teknoloji İşbirliği Forumu
Avrupa Patent Ofisi - EPO
Avrupa Patent Enstitüsü - EPI
Avrasya Patent Teşkilatı - EAPO
Alman İşadamları Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi - NMI

B

Bağımsız Devletler Topluluğu (Commonwealth of Independent States, CIS)
Bağlantısız Ülkeler Hareketi (Non-Aligned Movement, NAM)
Baltık Denizi Devletleri Konseyi (Council of the Baltic Sea States, CBSS)
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (Economic Community of West African States, ECOWAS)
Batı Avrupa Birliği (Western European Union, WEU)
Batı Nordic Konseyi (West Nordic Council)
Benelux
Bengal Körfezi Ülkeleri Multi Sektörel Girişim Teknik ve Ekonomik Topluluğu (Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC)
Birleşmiş Milletler (United Nations, UN)
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations Children’s Fund, UNICEF)
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)
Birleşmiş Milletler Tazminat Komisyonu (United Nations Compensation Commission, UNCC)

C

Commenwealth Realm - İngiliz Kraliyetine bağlı ülkeler
Commonwealth Savaş Toplu Mezarları Komisyonu- Uluslar topluluğu üyeleri arasında.
CERN- Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı
Camphill Hareketi - İşçi ve köylü hakları ile ilgili 22 ülkede faaliyet gösteren özel örgüt.
CROWCASS - Birleşmiş Milletler nezdinde Savaş Suçluları Birimi
CERLALC - Latin Amerika Ekonomik Teşkilatı
CAFTA
CIPEC - Bakır ihracatçısı ülkeler arasında.

Ç

Çok Yönlü Nükleer Denemeleri Yasakları Antlaşması - CTBT
Çek Cumhuriyeti Uluslararası Buluşmalar Enstitüsü - özel girişim.

D

D-8 (Developing 8)
Doğu Afrika Ülkeleri Topluluğu (East African Community, EAC)
Doğu ve Orta Afrika Ortak Pazarı (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA)
Dünya Bankası (World Bank)
Dünya Korunma Birliği (World Conservation Union, IUCN)
Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union, UPU)
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO)
Dünya Sağlık Örgütü Su Kaynaklarını Koruma Konseyi (Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC)
Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization, WTO)

E

Ekonomik İşbirliği Örgütü (Economic Cooperation Organization, ECO)
Envision EMI, LLC
ETC Grubu (ETC Group, Action Group on Erosion, Technology and Concentration)
EURODOC (European Council for Doctoral Candidates and Junior Researchers)
Europa Nostra

F

Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu (Francophone)

G

Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization, FAO)
Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnsiyatifi - [Balkanlar] - resmi girişim.
Güney Afrika Kalkınma Teşkilatı
Güney Afrika Gümrük Birliği - SACC -
Güney Amerika Milletleri Topluluğu - CSN
G8 - Gelişmiş Sekizler
G20 - Dünyanın en büyük 20 ekonomisi
G20 developing nations - Gelişen 20 ülke ekonomisi
Grup 15'ler - Asya, Güney Amerika ve Afrika'nın gelişen 15 ülkesi
G77 - Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya dışındaki ülkeler
Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı - SAARC - Hindistan Ana Kıtası Ülkeleri
Genç Liderlik Kongresi - CYLC - Özel girişim.
G-3 - Meksika-Kolombiya-Venezuella Serbest Dolaşım Antlaşması.
G4 bloc - Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Afrika arasında ticari amaçlı birlik.
G4 nations - Brezilya,Almanya,Japonya ve Hindistan arasında siyasi birliktelik.
Güney Pasifik Forumu - PARTA oldu.
Güney Pasifik Ekonomik İşbirliği Bürosu - PARTA oldu.
Güney Pasifik Bölgesel Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması - PARTA oldu.
Güney Pasifik Yerbilimi Komisyonu - SOPAC - deprem, tsunami ile ilgili devletler arası.
GPPP- Global Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları - yeni dünya sağlık oluşumu
GUAM -Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Moldova siyasi birliktelik.
Güney Asya Ortak Çevre Programı - SACEP - Hint kıtası ülkeleri arasında.
GBIF - Global Biyolojik Farklılık Bilgi Yardımı - özel kuruluş.
GCDT - Global Ürün Farklılığı Misyonu - özel kuruluş.
Global Land Coalition- Global Toprak Koalisyonu - özel kuruluş.

H

Hint Okyanusu Komisyonu - Hint Okyanusundaki ada ülkeleri arasında siyasi birlik.
Hint Okyanusuna Kıyısı Olan Ülkeler Bölgesel İşbirliği Örgütü - IOR-ARC
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi - Kuzeydoğu Afrika ülkeleri arasında.

I

Interpol
ICBS- Uluslararası Mavi Kalkan Örgütü -kültürlerle ilgili özel örgüt-
IACERHRG - Uluslararası Kafkasya Etnik İlişkiler, İnsan Hakları ve Jeopolitiği Kurumu
IGAD - Hükümetlerüstü Somali Barış Destek Misyonu

İ

İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth of Nations)
İslam Konferansı Örgütü (Organization of the Islamic Conference, OIC)

K

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (Organization of the Black Sea Economic Cooperation, BSEC)
Karayip Ortak Pazarı (Caribbean Community, CARICOM)
Karayip Ülkeleri Topluluğu (Association of Caribbean States, ACS)
Kalkınma Yardımları Komitesi (Development Assistance Committee, DAC)
Kızılay (Red Crescent)
Kızılhaç (Red Cross)
Körfez Arap Ülkelerinin İşbirliği Konseyi (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, CCASG, Persian Gulf Cooperation Council, GCC)
Kuzey Amerika Bağımsız Ortak Kuvvetleri (Independent Task Force on North America)
Kuzey Amerika Güvenlik ve Refah Ortaklığı (Security and Prosperity Partnership of North America, SPP)
Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması (North American Free Trade Agreement, NAFTA)
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization, NATO)

L

Latin Birliği (Latin Union)


M

MERCOSUR Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı
Melanezya Öncü Grubu - Pasifik ülkeleri arasında
Millenium Challenge Corporation - toprak ile ilgili uluslararası dernek.

N

Nordic Konseyi (Nordic Council)

O

Orta Asya İşbirliği Teşkilatı - CACO - ECO oldu.
OECD
OPEC
Orta Amerika Ülkeleri Ekonomik Entegrasyonu - CABEI
Orta Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı - CACM
Orta Avrupa Ülkeleri İnsiyatifi - CEI
Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Topluluğu - CEMAC

P

Portekiz Dili Konuşan Ülkeler Topluluğu - CPLP
Pasifik Adaları Bölgesel Organizasyonlar Konseyi - CROP - Pasifik ülkeleri arasında
Pasifik Adaları Forumu
Pasifik Bölgesi Serbest Ticaret Antlaşması- PARTA
Pasifik Ada Ülkeleri Ticaret Antlaşması- PICTA
Pasifik Ada Ülkeleri Yakın Ekonomik İlişkiler Antlaşması - PACER
Pasifik Topluluğu Sekretaryası - SPC

R

Rhine Denizcilik Merkezi Komisyonu - CCNR - Rhine bölgesindeki Avrupa ülkeleri
Rio Grubu-Latin Amerika Ülkeleri arasında siyasi birlik.
Rus-Belarus Birliği - Rusya ile Belarus arasında sonsuz siyasi, ekonomik işbirliği.

S

Sadabat Paktı- Atatürk dönemi doğu komşular ile siyasi birliktelik. Bugün; ECO
Sırbistan-Malta Dostluk Antlaşması

Ş

Şanghay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organisation, SCO)

T

Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi
Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı

U

Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice, ICJ)
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International, AI)
Uluslararası Bitki Genetiği Araştırma Enstitüsü (International Plant Genetic Resources Institute, IPGRI)
Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation, ILO)
Uluslararası Doğal Felaketleri Azaltma Kurumu - (International Strategy for Disaster Reduction, ISDR)
Uluslararası Festival Organizasyonları Federasyonu (Federation Internationale des Organisations de Festivals, FIDOF)
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (Fédération Internationale de Football Association, FIFA)
Uluslararası Orman Araştırma Birliği Organizasyonu (International Union of Forest Research Organizations, IUFRO)
Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, IMF)
Uluslararası Tarım Araştırmaları Danışma Merkezi (Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR)
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union, ITU)

V

Visegrád Grubu - Polonya-Çek Cumhuriyet-Slovakya-Macarsitan arasında sonsuz işbirlik.
WEF - Dünya Ekonomik Forumu - işadamları ve siyasiler arasında özel teşebbüs.
WHO - Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü
WFUNA - The World Federation of United Nations Associations
WIPO - Dünya Entelektüel Marka Organizasyonu - özel kuruluş.
WWF Dünya Doğayı Koruma Vakfı
World Federation of Right to Die Societies - özel kuruluş.
World Camp - Üniversiteler arasında.
Wassenaar Anlaşması - Avrupa ve Amerika ülkeleri arasında dış ticaret ilişkilerinde uygulanan kodlar

Y

Yeni Güvenli Çevrede Kıtasal Başarı Oluşumu - Kuzey Amerika ülkeleri arasında.

ARÇ: Afette Rehber Çevirmenlik


Afetsiz günler dileğiyle!

Devam edecek, Ay-lin:)

26 Ekim 2007 Cuma

To the attention of ELT 1&2!


Dear Friends,

I will be out of Istanbul till Tuesday. Thereby, I will not be able to check my e-mails. Sorry for the delays to reply your messages.

Love,

Ay-lin:)

PS: Study for the next week in accordance with your syllabuses.
Revise the new vocabulary and be punctual, please! Those without their course pack, thesaruses and/or dictionaries, and late for the lecture should drink coffee at the canteen!!! (This note is for ELT-2!!!)

24 Ekim 2007 Çarşamba

İspanyol'dan İspanyolca Kursu

Sevgili Arkadaşlar,

İspanyol arkadaşım Maeve, İstanbul-Anadolu yakasında İspanyolca ders vermektedir.
İlgilenenler için cebi: 0 532 395 15 10, e-postası: marisalu@superonline.com

Adios!

Ay-lin:)

23 Ekim 2007 Salı

İngilizce Öğr. (ELT) 1.&2. sınıfların dikkatine!

Sevgili Arkadaşlar,

Aşağıdaki duyurular sizin içindir :) Perşembe'ye derse ders gereciniz* dışında,
üstten spiralli not defteri getirmeniz iyi olur. Size not alma tekniklerini öğreteceğim. Ödevlerinizi yapmayı unutmayınız :)

Eşanlamlılar sözlüğü kullanmanız size kolaylık sağlayacaktır. Benim
elimde Roget's Super Thesaurus var (ABC Kitabevi, İstanbul, 1998). Elinizde varsa, derse getirin ya da benimkini Perşembe getireceğim, inceleyebilirsiniz, beğenirseniz ondan alırsınız.

Sevgilerimle,

Ay-lin:)

* A Bloktaki fotokopi merkezinden temin edebilirsiniz! Sıcak sıcak çıktılar :) :)

22 Ekim 2007 Pazartesi

To the attention of ELT-2!

Dear Friends,

I will prepare your syllabus & course pack tonight.

The course pack, composed of selected materials, will be available for purchase in the copy center on (Tuesday) October 23, 2007 after 14:00!!!
The copy center is in A-Bloc. You will find your material in the box numbered 30 :)

It will be good for you if you order your material to be copied beforehand. Otherwise, you will have to wait in queue :(

You are required to bring your course material to every class! Pay attention to being punctual for the lesson, please! You had better bring your Eng.-Eng. dictionaries :)

You are to scan 'Deciding on a career, Writing a CV (Resume) and a Cover Letter'
(in your pack) for the lesson on Thursday!

See you!

Love,

Ay-lin:)

To the attention of ELT-1!

Dear Friends,

I prepared your syllabus & course pack.

The course pack, composed of selected materials, will be available for purchase in the copy center on (Tuesday) October 23, 2007. The copy center is in A-Bloc.
You can find your material in the box numbered 29 :)

It will be good for you if you order your material to be copied beforehand. Otherwise, you will have to wait in queue :(

You are required to bring your course material to every class! Pay attention to being punctual for the lesson, please! You had better bring your Eng.-Eng. dictionaries :)

You are to scan 'Gender' (in your pack) for the lesson on Thursday!

See you!

Love,

Ay-lin:)

21 Ekim 2007 Pazar

Perdeler Açıldı!Sevgili Arkadaşlar; Canım Öğrencilerim,

Tiyatrolar perdelerini açtılar. İstabul'da pek çok devlet tiyatrosu ve özel tiyatro var ama yoğunluktan ben sadece Bakırköy Belediye Tiyatroları'nı takip edebiliyorum. Sinemaya göre tiyatroyu daha fazla seviyorum. Sanki sen de yaşıyorsun o olayları... Tiyatro çok daha doğal ve içten geliyor.

Bakırköy Belediye Tiyatroları programını öğrenmek için http://bbt.bakirkoy.bel.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki Yunus Emre Sahnesi'nin gişe tel.i: 661 38 95.

Nasıl gidebilirsiniz?

Aksaray-Havalimanı metrosunda Havalimani tarafına binip, Ataköy-Şirinevler durağında inin. Ataköy tarafından dışarı çıkın. Buraya yürüyüş mesafesiyle 5 dk uzaklıkta. İndiğinizde ileri sola sapın, az ileride karşınıza Atrium (alışveriş merkezi) çıkacak. Önünden geçip, ileride tekrar sola döneceksiniz. Orada büfeler var, bulamazsanız onlar da size yardımcı olacaktır.

20.10.07'de yeğenim Gamze'nin (KARIK) davetiyle Günün Adamı'na gittik. Aşağıda detaylarını* veriyorum, tavsiye ederim. Çok beğendik.

İyi Seyirler!

Ay-lin:)

* GÜNÜN ADAMI

Usta yazar Haldun Taner, yazdığı ilk oyunu “GÜNÜN ADAMI” nda dürüstlüğü ile medyanın ilgi odağı haline gelen, seçim atmosferinde şöhret olan ve milletvekili adaylığı için politikacıların peşinde koştuğu bir profesörün hayatının nasıl kabusa dönüştüğünü ironik bir dille ele alır.

Günün Adamı siyasal alanda, özellikle çok partili rejimde kendini gösteren, iğreti, yalancı, ikiyüzlü siyasal değerlere, devletin gücünü kötüye kullanma ve devletin sırtından kazanç sağlama eylemine yöneltilmiş ağır bir yergidir.

Yazan: Haldun TANER
Yöneten: Orhan Kemal AYDIN
Dekor: Behlül TOR
Kostüm: Ayçın TAR
Işık: Murat İPEK
Efekt&Görsel Efekt: Bora NAKİPOĞLU
Yönetmen Yrd: Gülin VAZ, Füruzan AYDIN, Doğacan TAŞPINAR, Ece ÖZDİKİCİ

ROL DAĞILIMI

Profesör: Aytekin ÖZEN I. Gazeteci: Tugay MERCAN
Doçent: Mert ASUTAY II. Gazeteci: Gözde GÜLBAY
Genel Sekreter : Orhan K. AYDIN Gazeteci: Muhammet ÇAKIR
Kayınpeder : Emrah EREN Foto Muhabiri: Fatih KOYUNOĞLU
Kayınbirader : Ali Rıza KUBİLAY I. Üye: Fatih KOYUNOĞLU
Profesörün Oğlu: Alican YÜCESOY II.Üye: Doğacan TAŞPI
Profesörün Kızı : Füruzan AYDIN Kadın: Nurhayat ATASOY
Uşak: Önder BULUT Gazeteci: Doğacan TAŞPINAR
Kameraman: Ali KİL Bir Adam: Fatih KOYUNOĞLU
Sekreter: Didem GERMEN AYDIN
Halk: Ali KİL , Erdoğan KARLI, Ulaş BAKIR, Muhammet ÇAKIR


* http://bbt.bakirkoy.bel.tr/default.aspx?pid=10025&nid=12569'den 23.10.07 tarihinde alınmıştır.

Facebook'ta mahremiyet sağlamak için...

Sevgili Arkadaşlar,

Facebook'ta kişisel bilgilerinizin mahremiyetinin korunması için değerli Emrah'tan (Özcan) üye olduğum bir gruba gelen iletiyi sizlerle de paylaşmak istedim.

Sevgilerimle,

Ay-lin:)

Sevgili arkadaşlar,

Öncelikle bölümümüz grubuna katıldığınız için teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere, Facebook 'çılgınlığı' alıp başını giderken ve kimileri ebelerine dahi ulaşırken sizleri de ilgilendireceğini düşündüğüm bir konu da (Bilgisayar derslerini vermiş olmanın verdiği dayanılmaz hafiflikle) kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi ya da İngilizce'den direkt çevirecek olursak, mahremiyet.

faceboook.com sitesine kullanıcı girişi yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan bağlantılardan "privacy" başlığı hangi bilgilerinizin kimler tarafından görüntülenebileceğine izin verebileceğiniz ayar sayfasına yönlendirecektir. Bu sayfaya geldiğinizde toplam 5 başlık göreceksiniz.

bunlar sırasıyla;
1. Profile
2. Search
3. News Feed and Mini-Feed
4. Poke, Message, and Friend Request
5. Applications

Bu saydıklarımın üzerine gittiğinizde her birine ait ayarların yapılabildiği sayfaya bağlantılar yer almaktadır. Her bir özellikle ayrıntılarıyla anlatılmaktadır, okuyup öğrenebilirsiniz. Ben burada sadece arama sonuçlarında çıkan sayfada profil sayfanızın sadece sizin seçtiğiniz kişilerce görünebilecek bir bağlantı verilmesi ve yine sizin seçtiğiniz aynı kişilerce resminizin görüntülenmesi için yapmanız gerekenleri yazacağım. Bu işlemleri yapmak kesinlikle sizin insiyatifinize kalmış bir şey...

1. Arama sonuçlarında adım çıkarsa profil sayfama istediğim kişilerce bağlantı görünsün:

Yukarıda saydığım listede 2. sırada yer alan "Search" ayar sayfasını açınız. Sayfada

Which Facebook users can find me in search?

yazısının altında yer alan seçim kutusundan "Only my friends" seçimi arama sonuç sayfasında adınızın sadece arkadaşınız olan kişiler tarafından bulunmasına izin verir. Diyeceksiniz ki boşuna mı üye olduk facebook'a kimse aramada bizi bulamaycaksa... Haklısınız, eğer niyetiniz arama sonuçlarında görünmekse o zaman "Everyone" seçeneği tam sizin için... Her arayan size ve bilgilerinize ulaşır...

2. Arama sonuçlarında adım çıkarsa profil resmim istediğim kişilerce görünsün:

Aynı sayfada biraz aşağıda "What Can People Do With My Search Results" başlıklı bir bölüm daha yer almakta. Burada arama sonuç sayfasında çıktığınızda arayan kişinin neleri görebileceğine ve neler yapabileceğine izin veriyorsunuz. "See your picture-Resmimi görsün" seçeneğini kaldırırsanız resminiz görünmez... Ayrıca, arkadaşlarınızın listesini de görmesini istemiyorsanız "View your friend list-Arkadaş listemi görsün" seçeneğini de kaldırmanız gerekir.

facebook hesabınızı nasıl kullanacağınız tamamen size kalmış bir şey, benim bu iletideki amacım sadece bu özelliklerin varlığına dikkatinizi çekmektir.

Sevgilerimle,

Emrah Özcan

18 Ekim 2007 Perşembe

Ders Programım (Öğrencilerimin Dikkatine)

Sevgili Arkadaşlarım,

Bu dönem hayatımın en yoğun evresindeyim: 18 saat Temel İngilizce'de, 9 saat İngilizce Öğretmenliği Blm.'de (ELT) ders veriyorum, 3 master dersi alıyorum
(9 saat). Master ödevlerimle her gün 15 saate çıkabilen bir çalışma temposundayım ve
bu yoğunlukla sizlere en iyisini sunmak üzere e-günlüğümden sık sık size ulaşacağım, kalbimdesiniz :) :)

Sağlığım iyi olsun da ben çalışayım, okuyayım ve okutayım :)
Bu yoğun tempoda bana ulaşmanız için programımı koyuyorum ki aramızda iletişim kopukluğu olmasın.

C'le başlayan tüm dersler ve ofisim A-310, Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndadır.
Master derslerim ve ELT dersleri ise Fen-Edebiyat Fakültesi'ndedir.

Siz öğrencilerim için e-posta adresim: aylinytu@gmail.com 'dur. Artık cep telefonlarımı ve msn adreslerimi vermiyorum. Çünkü yetişemiyorum. Lütfen benimle yüz yüze görüşünüz. Bana telefonla ulaşamayan arkadaşlarım; derste cep telefonlarım kapalıdır ve Fen-Edebiyat Fak.'de zaten şebeke çekmez :)

Davutpaşa Bilim Ormanı'nda görüşmek üzere!

Sevgilerimle,

Ay-lin:)

Pazartesi:

09:00-10:30: C16-LS
10:50-12:20: C2-LS
12:20-13:30: Öğlen Arası
13:30-16:00: MASTER (A-1036)

Salı:

09:00-10:30: C3-LS
10:50-12:20: C4-LS
12:20-13:30: Öğlen Arası
13:30-14:30: Ofisteyim :) A-310
14:30-16:00: C5-LS

Çarşamba:

10:00-12:20: MASTER (A-1036)
12:20-13:30: Öğlen Arası
13:30-16:00: MASTER (A-1036)

Perşembe:

09:00-10:30: C18-LS
10:50-12:20: C9-CB
12:20-13:30: Öğlen Arası
13:30-15:30: Sözlü İletişim Becerileri I & Konuşma Becerileri (B-1027)
(İng. Öğretmenliği Blm.)
16:00-18:00: Anlatım Becerileri (A-1040) (İng. Öğretmenliği Blm.)

Cuma:

09:00-10:30: C9-CB
10:50-12:20: C9-CB

16 Ekim 2007 Salı

İngilizce'ye Merhaba Derken...


Canım Öğrencilerim,

Nasılsınız? Sayenizde ben harikayım :) İngilizce'yle tanıştığınız bu günlerde sizlerden gelen sorulara yönelik bir yazı yazmaya başladım. Sorularınıza her zaman açığım :) Önce sizlere Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan bir şiir armağan etmek istiyorum:

GÜN

Dil bir kenttir
Tümceler sokaklar onun
Sözcükler evleri
.....

Uyandınız mı
Günaydın dediniz mi birbirinize
Peynir ekmekle
Yeniden tanıştınız mı siz?
.....

Dil bir ülkedir
Tümceler yolları onun
Sözcükler kentleri
.....

Haydi ormanlara gidelim
Ağaçlar
Dallar
Yapraklar
Yellerle konuşurken
Köklerimiz
Görsün birbirimizin bilinçaltlarını
.....

Dil bir gökyüzüdür
Tümceler yönleri onun
Sözcükler yıldızları
Toprakta yürürdük denizde yüzerdik
Mavilikler
Niye böylesine uzak niye böylesine saydam
.....

Dil bir evrendir
Tümceler galaksiler onun
Sözcükler güneşleri

Devam edecek, Ay-lin:)

10 Ekim 2007 Çarşamba

Melek: Çocuk Parkındaki Bir Prenses

Dünya'nın en güzel varlıklarıdır çocuklar... Bu gün parkta Melek adlı bir çocukla tanıştım. Çekirdek çıtlatıyordu. Önce gözlerimiz konuştu; birbirimize gülümsedik :)
ve yanıma geldi :) Daha iki yaşında olmasına rağmen, o kadar tatlı sözcüklerle kendini ifade etmeye çalışıyordu ki tatlılığına dayanamadım, kendisinden izin alıp, fotoğraflarını çektim :)

8 Ekim 2007 Pazartesi

Yeni Öğrencilerime...


Sevgili Yıldızlılar,

Yıldız ailesine hoş geldiniz! Tanışalı daha bir hafta olsa da sayenizde uzun süredir hiç olmadığım kadar mutluyum :) Hayatıma katmaya başladığınız renkler için teşekkürler. Bu gece sizler için buraya bir yazı yazacaktım, bir arkadaşınıza söz vermiştim ama çok yorgunum. Lütfen kusuruma bakmayınız. Hem okul hem master çok yoruyor beni... En kısa zamanda tekrar burada olacağım. Görüşmek üzere!

Sevgimle Kalın,

Ay-lin:)

Gülümseyen bir Davutpaşa sakini daha :)

Elveda YTÜ ve İstanbul, merhaba BANÜ ve Bandırma!

                                                   Yaklaşık 15 yıl  #ARGEdeLiderYTÜ ’de (ve bir yıl dünyanın en saygın üniversitelerinden Co...