29 Aralık 2008 Pazartesi

Pasaport...

Su altında küçük bir anlaşmazlık yaşarken
(Peki tamam. Bu, ben değilim:) Sadece hayal kuruyorum.:P)


Yazı eklenecektir. Ay-lin:)

Not. Az önce keşfettiğim bir şehir haritası: Boston CVB City Map
http://map.mapnetwork.com/destination/boston/cvb/

Bir de şu Boston posterini çok tatlı buldum:

( http://www.aviewoncities.com/boston/bostonposters.htm 'den 30.12.2008'de 00:19'da alınmıştır.)

28 Aralık 2008 Pazar

İnsan -ve- Hakları


Ay-lin:)'in öğrencileriyle Topkapı Sarayı'nı fethinden bir hatıra...


Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) Beşiktaş Şubesi'nin davetiyle, dün 14:30-16:00'da Yıldız Teknik Üniversitesi, Oditoryum'da 'İnsan -ve- Hakları' konusunda bir seminer verdim. Bu alan, uzmanlık alanım olmasa da öğrencilere 'insan' kavramı konusunda beyin fırtınası yaptırmaya, İnsan Hakları'nın Dünya Tarihi'nde ve ülkemizdeki tarihsel gelişimini anlatmaya çalıştım. Konuşmamı Kadın -ve- Hakları boyutuyla bitirdim.

Dilerim öğrencilerin kafalarında soru işaretleri oluşmuştur ve günbegün daha çok okurlar... Salonda 60'a yakın dinleyiciden sadece yedi tanesi Anayasa'mızı okumuş olduğu ifade etti ben sorunca...

Biz öğretmenlere çok büyük görevler düşüyor aslında; sadece akademik bilgi verip gitmek olmamalı öğretmenlik; daha güzeli okuduğumuz kitapla, paylaştığımız insan manzaralarıyla, içten gülümsememizle örnek olmalı ve IŞIK olmalıyız...

Sevgilerimle,

Ay-lin:)

Önce Çocuklar: Bağışıklama


KKK; Trimovax, WDRL, Anti-HIV, vs.

Yazı eklenecektir. Ay-lin:)

-----------------------------------------------------------------------------------

http://www.unicef.org/turkey/dn_2006/_mc33.html 'den 28.12.2008'de 14:56'da alınmıştır:

Aşı hayat kurtarır

Durum

Difteri, boğmaca, tetanos, tüberküloz, hepatit B, çocuk felci ve kızamık, özellikle çocuklar için tehlikeli olan, potansiyel olarak ölümcül hastalıklardır. Bu yedi hastalığın hepsi de aşı ile önlenebilmektedir, ancak 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasına göre (TNSA), beş yaşın altındaki çocukların sadece %45’inin (kırsal alanlarda %34,4) bu gerekli aşıları birinci doğum günlerinden önce yaptırılmıştır. Bebek ölüm oranları düşüyor olsa da, hala OECD ortalamasından dört kat daha yüksektir.

Bebeklikte bağışıklamanın çocuklara sağladığı faydanın pek bilinmemesi, bir çok anne–babanın aktif olarak sağlık hizmetleri arayışına girmediğini göstermektedir. Aşıların potansiyel olabilecek zararlı etkileri hakkındaki asılsız söylentiler ve spekülasyonlar nüfusun eğitimsiz kesiminde kişilerin düşüncelerini olumsuz yönde etkilemiştir. Kırsal alanlarda ise sağlık hizmetlerine erişim zaten sınırlı olduğundan, aşılamaya olan talepde düşüktür.

Geçmişte, sağlık çalışanları bağışıklama oranlarını arttırmak için ülke genelinde aşı kampanyaları düzenlemişlerdir. Örneğin, başarılı bir dizi Ulusal Aşı Günleri, Türkiye’nin Haziran 2002’de çocuk felcinden arınmış bir ülke olarak onaylanmasına öncülük etmiştir. Dünya genelinde engellenebilir çocuk ölümlerinin başlıca nedeni olan kızamıkla mücadelede de önemli ilerlemeler kaydedilmiş, 2003 yılından bu yana çocukların %83’ü bu hastalığa karşı bağışıklanmıştır.

Aşı kampanyaları aşılı çocuk oranlarını arttırmaya yardımcı olsa da, maliyetleri etkin değildir ve hiçbir zaman maksimum kapsama alanını garanti etmezler. Oysa, her yıl 1.440.000 bebek dünyaya gelmektedir ve bu bebeklerin bir yaşından önce tüm aşılarını yaptırmış olma şansı yüzde elliden azdır.

Çözüm

Çocukların birinci doğum gününden önce gerekli aşılarını yaparak maksimum koruma elde etmek için standart bir rutin bağışıklama sistemi daha verimli ve maliyet etkin bir yoldur. Kampanya logosu her çocuk için rutin bağışıklama takvimini içermektedir.

Sağlık sistemi içinde rutin bağışıklama prosedürlerini oluşturmak için:

Bağışıklama oranlarının düşük olduğu yerlere ek kaynaklar ve sağlık çalışanları tahsis edilmelidir;
kendi yapacakları masraflardan çekinen ve bu nedenle de sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda isteksiz davranan düşük gelirli ailelere özen gösterilmelidir;
sağlık çalışanları, çocuklarının rutin bağışıklama kapsamındaki tüm aşıları yaptırmasını sağlamak için anneleri teşvik etmeye ve annelerle iletişim kurmaya yönelik olarak eğitilmelidir;
uzak kırsal alanlara düzenli ziyaretlerde bulunacak ve bebeklere yönelik aşı prosedürlerini takip edecek gezici sağlık ekipleri oluşturulmalıdır;
tüm çocukların nitelikli sağlık çalışanları tarafından düzenli bağışıklanmasını desteklemek, rutin bağışıklamanın yararlarını açıklığa kavuşturmak ve bu konudaki önyargılarla mücadele etmek için toplum liderleri ve dini liderler eğitilmelidir.
Rutin bağışıklama prosedürleri, tüm yeni doğan çocukların nüfusa kaydedilmesini (ki kırsal alanlarda bu açıdan problemler vardır) sağlayacak bir ‘kontrol’ mekanizmasına bağlanabilir. Doğum ve nüfus kayıtlarının daha eksiksiz yapılması, çocukların kaydettikleri ilerlemelerin ve genel olarak gelişim ihtiyaçlarının daha iyi izlenebilmesine yardımcı olacaktır.

Hedef

Rutin bağışıklama uygulaması çocukların en az %90’na ulaşacak ve Türkiye’de her çocuğun hayatta kalmasını, sağlıklı bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlamaya yardımcı olacaktır.

Ülke çapındaki bu çalışma:

Çalışmanın sürdürülebilirliğini sağlamak için Sağlık Bakanlığına teknik kaynak ve destek sağlanması;
özel sektörden ek mali kaynaklar temin edilmesi;
medya yoluyla, bağışıklamanın faydaları konusunda kamuoyunun farkındalığının arttırılması;
rutin bağışıklamanın faydaları konusunda ebeveynleri bilgilendirmek için toplum düzeyinde savunuculuk etkinliklerinin yapılmasını;
yeni doğan bebeklerin bir yaşına gelmeden önce bağışıklanmasını sağlamak için tüm yeni ve müstakbel annelerin bilgilendirilmesini;
tüm çocuklar için rutin bağışıklama eylem planları geliştirmek ve bu planları izlemek üzere sağlık çalışanlarının kapasitelerinin artırılmasını;
sağlık ocağı personeline eğitim setleri temin etmek, düşük gelirli ve zor ulaşılan gruplar için sağlık hizmetlerine erişimi nasıl iyileştirebileceklerini anlatılmasını içerecektir.

Sonuç

Eğer tüm çocukların birinci yaşlarından önce başlıca çocuk hastalıklarına karşı rutin bağışıklamaları yapılırsa:

Bebek ve çocuk ölüm oranları azalacaktır;
çocuklarda fiziksel ve zihinsel bozuklukların görülme sıklığı azalacaktır;
daha sağlıklı çocuklar okulda daha başarılı olacaktır;
temel sağlık hizmetlerinin kalitesi iyileşecektir.

Bağışıklamanın Türkiye için anlamı çok büyüktür.

Bu sayede:

Ülke kızamıktan kurtulacaktır;
dördüncü Binyıl Kalkınma Hedefi’ne (BKH) (Çocuk ölümlerinin azaltılması) ulaşılmış olacaktır;
halihazırdaki çocuklar ileride ekonomiye en iyi şekilde katkıda bulunacak sağlıklı, mutlu yetişkinler olacaklardır.

Sponsorlar için:

Rutin bağışıklama çocukların bakımı ve hastalıklardan korunması için bir süreç olarak yeniden gündeme girmelidir. Programın geniş hedef kitlesine ulaşabilmesi için yüksek bir kamuoyu desteğine ihtiyacı vardır; program bu nedenle sponsor markalara seslerini duyurabilmeleri için büyük bir izler kitle vaat etmektedir.

Sağlık ocakları için temin edilecek tüm kamuoyu bilgilendirme materyalleri ve eğitim setleri sponsor kurum, işletme ve şirketlerin markasını taşıyacaktır.

Bağışıklama programına sponsor olmak özel sektörün hem bugünün çocuklarına hem de geleceğin Türkiye’sine yapabileceği en önemli katkılardan biridir.

Çocuk ölümlerini azaltacak bir çalışmayı destekleyen özel sektör yatırımları sadece çocuk ve ailelerine yarar sağlamakla kalmayacak, ayrıca sponsorun halk gözündeki imajını daha da olumlu bir noktaya getirecektir.

Bütçe (ABD doları)
Toplam 600.000

Eğitim 200.000
Farkındalık arttırma
(ebeveynler için) 200.000
Görsel–işitsel ekipmanlar 200.000

Çocuklar için ve çocuklarla birlikte yaptığımız çalışmalarımızı desteklemek isterseniz lütfen UNICEF Türkiye Milli Komitesi web sitesini ziyaret ediniz ve hemen şimdi web sitemizden bağışta bulunabilirsiniz!

Daha büyük bağış yapmak isteyenler için banka hesap numaraları:

Türkiye İş Bankası, Ankara, Çankaya şubesi 500;
ve Garanti Bankası, Ankara, Çankaya şubesi 629 00 00.

Teşekkür ve Şükran...

Yazı eklenecektir.

Ay-lin:), mutlu karınca

19 Aralık 2008 Cuma

25.deki Ay-lin:)'den sevgilerle...


Bu foto. 22.12.08'de canım öğrencilerimin düzenlediği doğum günü partimizde çekilmiştir:)

Sevgili Öğrencilerim,

Bu gün İST'da sizinle olmak kısmet olmadı...

Dün jürim çok başarılı geçti; desteğiniz için teşekkürler...
Kazandım; şükürler olsun.
Benim için hayırlısı ise ABD'ye gitmek de nasip olur inşallah...
Öğleden sonra kazananlarla toplantı yapacaklarından, halen başkentteyim.

23 Aralık Salı okulda olacağım ve 27 Aralık Ctsi YTÜ-
Oditoryum'da seminer vereceğim; sizleri de beklerim, detayları hafta sonu yazarım, şimdi roketlemek lazım!

Umarım bir hafta tatil iyi gelmiştir sizlere :)

Doğum günü mesajlarınız için de teşekkür ediyorum; dünyanın en şanslı öğretmenlerinden biri benim galiba :)

Sevgimle kalın!

Ay-lin:), mutlu karınca

15 Aralık 2008 Pazartesi

16-9 Aralık'ta Ay-lin:) Ankara'da :)


Canım Öğrencilerim,

Bayramdan sonra bu habere çok sevinmişsinizdir herhalde canlarım :)

Öncelikle tüm epostalarınız ve kısa mesajlarınız için teşekkür ediyorum; yalnız üç kişi mesajından sonra adını ve soyadını yazmamış; onlara daha yanıt atmadım :)

Önelemeleri geçtim; Perşembe mülakata davet aldım; benim için hayırlısıysa kazanmayı diliyorum. Sizden de pozitif enerjilerinizi ve dualarınızı bekliyorum :)

Coursebook Sınıflarım;

Derslerimde ben varmışım gibi çalışın; hem müzik dinleyin hem de vizeye yönelik beyin fırtınası yapın :)

Dinleme ve Konuşma Sınıflarım;

Bu haftalık kendi kendinize çalışma atölyesini yapınız zahmet olmazsa?!

Sizi özleyeğim; 23 Aralık'ta görüşmek dileğiyle!

Sevgimle Kalın!

Ay-lin:), Ankara

7 Aralık 2008 Pazar

Nereden nereye ...yıldız-mediko-kadıköy-bakırköy:)

Canlarım aramıza yeni bir üye katıldı: Adı Asiye Kaymaz. Tanışma öykümüzü kaleme almış; çok duygulandım ve paylaşmak istedim.

Trakya'dan sevgilerimle,

Ay-lin:), Uzunköprü

Nereden nereye ...yıldız-mediko-kadıköy-bakırköy:)
5.12.2008

Hayatımın en ilginç günlerinden birini geçirdim sanırsam medikoya karın ağrısıyla düşmüş olup hasta yatağına uzanmış kıvrım kıvrım kıvranırken müthiş bir hocayla tanıştım ,o halde nasıl tanıştın demeyin müthişlik burada başlıyor işte:)kısaca özetlemeye çalışayım ben böyle bir hocayı anlatmak benim için büyük bi mutluluk nice böyle hocalara sahip olmak dileğiyle inşallah
Aylin hocamız yabancı diller bölümünde ingilizce öğretmenliği yapmakta,bugün de yıldıza doktora gelmiş kendisinin de iğnesi varmış ve bu iğneden fobisi olan hocamız bayılabiliyomuş da bu durumda benim halimi görüp hemen iyi olup olmadığımı sordu her halimden belliydi de kötü olduğum:) aç olup olmadığımı sordu ve bütün kalkmayın ısrarlarıma rağmen o halde kalktı kantine gidip yiyecek bişeyler aldı çikolata bile getirmişti :)onu o halde kantine gitmesine sebep olduğum için üzülmüştüm ama bir insan nasıl bu kadar düşünceli olabilir nasıl bu kadar yardımsever olabilir şaşkınlıklar içindeydim yüzündeki gülümsemeyi görünce biraz daha kendime geldim çok şükür sıradan bir insan olsa halimi sorup geçmiş olsun deyip çıkıp gidebilirdi ama bu güzel insan başımda bekledi ayağa kalkıncaya kadar yanımda durdu gerçekten beni kendine hayran bıraktı
ne olucak canım altı üstü bi kantine gitmiş normaldir dediğinizi duyar gibiyim:)olay ondan ibaret değil işte ona hayran olmamın sebebi; insana yaklaşımı, hayata yaklaşımı, bu gencecik yaşında yaptıkları...bunların hepsi birleşince elde değil takdir etmemek.
gelelim hocamızı anlatmaya tabi buldum ben böyle hocayı bırakırmıyım takıldım peşine sohbet ede ede döndük evimize...aylin hocamız daha 24 yaşında çok genç bir öğretim görevlisi hacettepede mütercim tercümanlık okumuş 3 yıldırda okulumuzda öğretim görevlisiymiş,hasta olmasının bir sebebi de günde iki saat uyumasıymış... hocam napıyosunuz bu kadar dedim öğrencileriniz mi yoruyor sizi??
nerdeee hocamız yerinde durmuyor ki bi yandan okul bi yandan gazetecilik,bi yandan makaleler yazıyor,seminerlere katılıyor kısacası el atmadığı alan kalmamış ee bu kadar tempoya o vücut dayanır mı hocam:)mütercim tercümanlık okuyup fizikte matematikte yüksek yapmak hangi akıllının işidir,bi de üstüne üstlük mekatronik hakkında makaleler yazmak nereden nereye gerçekten değil mi:)böyle değişik bir şeydi işte hocamız ha bi de b12 eksikliği var hocamızın herşeyi ajandasına kaydediyor çok planlı çalışıyor bana da tavsiye etti kesinlikle uyucam yoksa bu gidişle kendimi kaybedicem bugün:)bunların yanında bi de öğrencileriyle yapmadığı aktivite kalmamış maçlara gitmek ,tiyatrolara gitmek ,seminerlere katılmak ,öğrencilerine kek yapıp getiren başka bi hoca var mıdır acaba sorarım sizeee:)Allahımm tez zamanda bize de böyle bir hoca nasip eyle:)
Daha aklıma gelmeyen bi sürü şey var belki laf arasında hocaya sorduklarımdan aktardım sizlere bu kadar çok faal bir hoca öğrencilerini de boş bırakmaz dimi bulduğu zaman verir ödevleri ajanda tut,hedeflerini belirle vaktini boşa harcama,hayal kur,gelecekte yapmak istediklerin neler...bu böyle sürüp gider hoca değil maşallah kişisel gelişim uzmanı:)
Bir kabataş-kadıköy vapuru,kadıköy-bakırköy deniz otobüsü yolculuğuna bu kadarını sığdırabildim.Akşamın sonunda ikimiz de turp gibiydik birbirimizi iyi ettik sanırsam:)

Teşekkür ederim aylin hocam (öğrencilerinin diliyle minik anne)

imza:yeni yavru kuşlarınızdan asiye:)

http://aylinyavas.blogspot.com/

2 Aralık 2008 Salı

Genç Bakış YTÜ Oditoryumu'nda!

Genç Bakış YTÜ Oditoryumunda
02-12-2008 Sali, Basın Tanıtım ve Halkla İletişim

Kanal D'de yayınlanan Abbas Güçlü ile Genç Bakış programı, 3 Aralık 2008 Çarşamba gecesi Yıldız Kampüs oditoryumundan canlı yayın yapacak. Güncel konuların tartışıldığı programın konuğu Mehmet Ali Birand. 23.45'te başlayacak programa tüm Yıldız Teknik Üniversitesi çalışanları ve öğrencileri davetlidir. Program bitiminde servis sağlanacaktır.

Üniversitelerde Yabancı Dil Eğitimi Kongresi

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü olarak 26-27 Kasım 2008 tarihlerinde, Bölümü'n 75. kuruluş yılını kutlamak amacıyla “Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi” konulu bir kongre düzenlendi. Bu etkinlik çerçevesinde, bir yandan üniversite düzeyinde yabancı dil hazırlık eğitiminin durumu, sorunları ve çözüm önerileri, bir yandan da mesleki yabancı dil eğitimi tartışıldı.
Öncelikle İstanbul ilinde zorunlu ya da isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programlarını yürüten ve mesleki yabancı dil eğitimi veren devlet üniversitelerinin yöneticileri ve öğretim elemanlarına ulaşmayı amaçlamalarının nedeni, bu ilk toplantıyla ileride gerekirse daha geniş çaplı tartışılabilecek konuları küçük ölçekte ele almaktı....

(Yazının devamı eklenecektir)

Ay-lin:)

Elveda YTÜ ve İstanbul, merhaba BANÜ ve Bandırma!

                                                   Yaklaşık 15 yıl  #ARGEdeLiderYTÜ ’de (ve bir yıl dünyanın en saygın üniversitelerinden Co...